Publication details

Koncepce jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě

Title in English Language Education System of Masaryk University
Authors

RYBIČKOVÁ Marta REICHOVÁ Hana KATRŇÁKOVÁ Hana ŠTĚPÁNEK Libor HRADILOVÁ Alena

Year of publication 2008
Type Article in Proceedings
Conference Kvalita jazykového vzdelávania na univerzitách v Európe II
MU Faculty or unit

Language Centre

Citation
Keywords language education at university , Common European Language Frame, foreign language for specialist, foreign language for academic proposes.
Description Příspěvek seznamuje se základní myšlenkou nové koncepce jazykového vzdělávání na Masarykově univerzitě. Zavedení tzv. minimální jazykové kompetence tvoří základ pro stanovení cílů jazykového vzdělávání na MU. Příspěvek dále sleduje postupy, kterými se snaží CJV MU novou koncepci naplňovat – stanovení a zpřesňování kritérií pro posuzování dosažené jazykové úrovně, vytvoření a ověřování evaluačních nástrojů a aplikace nových metod výuky vedoucích k aktivnímu přístupu studentů ke studiu jazyků na MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info