Publication details

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H. Řada hudebněvědná. 42–43. Janáček and the Literaturoper

Authors

MACEK Petr CHEW Geoffrey

Year of publication 2009
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (Musicologica brunensia) řady H, číslo 42–43 je tentokrát monotematicky věnován problematice tzv. literární opery, která je v českém prostředí reprezentovaná především v tvorbě Leoše Janáčka. Jeho opera „Její pastorkyňa“ (Jenůfa) psaná na prozaické libreto Gabriely Preissové bývá u nás právě považována za začátek tohoto žánru. Čeští i zahraniční autoři se v tomto sborníku jednak zaměřují na obecnější problematiku literární opery jako žánru spolu s pokusem o systematickou definici (Oswald Panagl), aby se dále věnovali z různých aspektů literární opeře u Leoše Janáčka včetně jeho vlivu na tvorbu dalších skladatelů u nás i v zahraničí.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info