Publication details

Diferenciální počet funkcí více proměnných – interaktivní sbírka příkladů a testových otázek

Authors

KURÁŇOVÁ Silvie VONDRA Jan

Year of publication 2009
Type Article in Periodical
Magazine / Source Elportál
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Web URL
Field General mathematics
Description Sbírka Diferenciální počet funkcí více proměnných – interaktivní sbírka příkladů a testových otázek si klade za cíl vhodně rozšířit stávající učební texty k výuce diferenciálního počtu funkcí více proměnných na Masarykově univerzitě o řešené a testové příklady, probíranou látku ilustrovat názornou 2D a 3D grafikou a prostřednictvím testů dát studentům prostor k samostudiu. Výsledný dokument je vysázen pdfLaTeXem, pro tvorbu testů jsme využili LaTeXový balíček Exerquiz, který je součástí sady AcroTeX eDucation Bundle. 3D obrázky jsme do PDF vkládali ve formátu U3D. Pro korektní prohlížení PDF dokumentu s 3D objekty je potřeba volně šiřitelný Adobe Reader verze 8.1.1 a výš. Pomůcka je využívána v předmětech Přírodovědecké fakulty M2010 Matematika II, M2020 Matematika II - seminář, M4502 Matematická analýza 3, M2100 Matematická analýza II a předmětech Fakulty informatiky MB001 Matematická analýza II a MB103 Matematika III.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info