Publication details

Sezónní variabilita vzorků rybího společenstva

Title in English Seasonal variability of fish samples
Authors

KONEČNÁ Gabriela JANÁČ Michal JURAJDA Pavel

Year of publication 2006
Type Article in Proceedings
Conference 9. Česká ichtyologická konference
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Field Fishing
Keywords fish monitoring
Description Ve studii jsme sledovali sezónní variabilitu vzorků rybího společenstva v malém podhorském toku (říčka Vlára v Bohuslavicích). Odlovy probíhaly jednou měsíčně od dubna do listopadu 2005 vždy na stejném úseku řeky o délce 100 m. Odlovy byl prováděny pomocí elektrolovu. Celkem bylo uloveno 8238 jedinců náležejících k 18 druhům. Zjištěný počet druhů byl během roku konstantní (průměr +/- SE, 10,5 +/- 0,38). Devět nejpočetnějších druhů bylo zaznamenáno v každém měsíci. Oproti tomu většina ostatních druhů se vyskytla ve vzorku jen jednou. Nejpočetnějšími druhy ve společenstvu byli hrouzek obecný (Gobio gobio), plotice obecná (Rutilus rutilus) a jelec tloušť (Leuciscus cephalus). Vzácně se vyskytující druhy pocházely pravděpodobně z výše položených stojatých vod v povodí a v toku netvořily stabilní populace.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info