Publication details

Několik poznámek k samosprávě a řízení vysokých škol

Authors

ADÁMEK Vladimír

Year of publication 2009
Type Article in Periodical
Magazine / Source EPRAVO.CZ
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Description Inspirací k vytvoření příspěvku byla pro autora právě probíhající diskuse týkající se reformy terciárního vzdělávání a zejména dokument Bílá kniha terciárního vzdělávání. Příspěvek je zamyšlením nad pojetím samosprávy a řízení ve zmíněném dokumentu v kontextu stávající právní úpravy v historických souvislostech a krátkou úvahou de lege ferenda v závěru.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info