Publication details

Prevence vzniku kostního můstku transplantací allogénních mezenchymových kmenových buněk do fyzárních defektů u prasat

Authors

PLÁNKA Ladislav

Year of publication 2008
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation