Publication details

10th International HCH and Pesticides Forum. "How many obsolete pesticides have been disposed of 8 years after signature of Stockholm Convention"

Authors

VIJGEN John HOLOUBEK Ivan KOSTRHOUNOVÁ Romana TUPOVÁ Lýdia

Year of publication 2009
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Cílem mezinárodní konference 10th International HCH and Pesticide Forum je diskuze o problémech znečištění regionu Střední a Východní Evropy, Střední Asie persistenními organickými polutanty (POPs). Konference je pořádána po záštitou Stockholmské úmluvy o persistentních organických polutantech. Sborník abstraktů obsahuje krátký text přednášek a posterových sdělení věnovaný výše uvedené problematice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info