Publication details

Kompletní remise progredujícího rhabdomyosarkomu navozená vakcinací novou generací dendritických buněk v kombinaci s komplexní onkologickou léčbou: kazuistika

Authors

MICHÁLEK Jaroslav MOLLOVÁ Klára SKÁLOVÁ Kateřina ŠTĚRBA Jaroslav

Year of publication 2010
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Předkládaná kazuistika dokumentuje první pacientku v ČR léčenou novou generací vakcíny na bázi dendritických buněk produkujících IL-12 v kombinaci s komplexní onkologickou léčbou.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info