Publication details

Protinádorová vakcína na bázi dendritických buněk u nemocných s mnohočetným myelomem

Authors

ZAHRADOVÁ Lenka MOLLOVÁ Klára OČADLÍKOVÁ Darina KOVÁŘOVÁ Lucie BÜCHLER Tomáš KREJČÍ Marta ADAM Zdeněk POUR Luděk KŘIVANOVÁ Andrea SANDECKÁ Viera HÁJEK Roman MICHÁLEK Jaroslav

Year of publication 2010
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Byly prezentovýny výsledky z našeho pracoviště, kde v letech 2006-2009 proběhla klinická studie fáze II, kdy byla 11 pacientům s mnohočetným myelomem se stabilním nebo pomalu progredujícím onemocnění podávána vakcína na bázi dendritických buněk.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info