Publication details

Panoráma biologické a sociokulturní antropologie

Authors

MALINA Jaroslav

Year of publication 2010
Type Article in Periodical
Magazine / Source Elportál
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Web URL
Field Archaeology, anthropology, ethnology
Description Panoráma biologické a sociokulturní antropologie je edicí modulových učebních textů určených pro studenty antropologie a "příbuzných" oborů; jejím zakladatelem (v roce 2000) a editorem je Jaroslav Malina. Texty jsou kolektivním, editorem metamorfovaným dílem autorů z Masarykovy univerzity a z dalších českých a zahraničních institucí. Jednotlivé moduly zachycují současný stav antropologického poznání v rozsahu bakalářského, magisterského i doktorského studijního programu na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Osnova každého z modulů je obdobná: vlastní učební text, doporučená studijní literatura, výkladové slovníky důležitějších jmen a pojmů, medailon autora, zaostření problému (studie o aktuálních teoretických, metodologických či empirických inovacích v dané tematice), rozvolnění problému (uvedení tematiky do širšího filozofického nebo kulturního rámce).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info