Publication details

Portfolio jako komunikační prostředek mezi učitelem, žáky a rodiči

Title in English Portfolio as a communication instrument between a teacher, pupils and parents
Authors

VÁCLAVÍK Antonín

Year of publication 2010
Type Article in Proceedings
Conference Šimoník, O. (ed.) Příprava budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Keywords portfolio; communication; communication skills; communication competences; evaluation
Description Cílem příspěvku je alespoň částečně postihnout úlohu portfolia jako prostředku komunikace mezi učitelem, žáky a rodiči. Autor akcentuje komunikační kompetence učitele, spoluúčast rodičů na evaluačním procesu a komunikační dovednosti žáka při hodnocení jeho portfolia. Příspěvek se opírá o výzkumnou sondu, jejímž cílem bylo zmapovat formální a reálnou implementaci portfolia do ŠVP základních škol.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info