Publication details

Nástin koncepce přípravy, rozvíjející osobnost budoucího učitele z hlediska aktivity, samostatnosti a tvořivosti.

Title in English Conception preparations elaborative personality future Teachers for activity, independence and creativity.
Authors

ŠIMONÍK Oldřich

Year of publication 2010
Type Article in Proceedings
Conference Šimoník, O. (ed.). Nové přístupy v přípravě budoucích učitelů na rozvíjení klíčových kompetencí žáků.
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Field Pedagogy and education
Description Conception preparations elaborative personality future Teachers. Preparation future teachers for activity, independece and creativity. Fundamental principles conception methodical preparations future teachers, oriented on adoption Metods upbringing to creativity.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info