Publication details

Posuzování kvalit nonverbálních prvků v učebnicích

Title in English Visuals in Textbooks Quality Evaluation
Authors

JANKO Tomáš

Year of publication 2010
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Příspěvek popisuje proces tvorby a ověřování kategoriálního systému pro posuzování kvality nonverbálncíh prvků v učebnicích. Příspěvek rovněž obsahuje doporučení pro další výzkum problematiky.
Related projects: