Publication details

Recenze: Monika Pauknerová, Michal Tomášek et al. Nové jevy v právu na počátku 21 století IV. Proměny soukromého práva

Authors

HAJN Petr

Year of publication 2010
Type Article in Periodical
Magazine / Source Bulletin advokacie
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Field Law sciences
Description Recenze si všímá nových vývojových trendů v soukromém právu, jak na ně poukazuje recenzovaná kniha.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info