Publication details

Design monitorovací sítě pro sledování pozaďových hladin persistentních organických polutantů v Africe

Authors

DVORSKÁ Alice LAMMEL Gerhard DOBROVOLNÝ Petr CHROMÁ Kateřina BRÁZDIL Rudolf HOLOUBEK Ivan JIŘÍ Hošek

Year of publication 2011
Type Article in Proceedings
Conference Ovzduší 2011. Program a sborník konference
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info