Publication details

Identifikace kmenů rodu Staphylococcus metodou MALDI-TOF MS

Investor logo
Authors

MACHOVÁ Ivana PETRÁŠ Petr PANTŮČEK Roman ŠVEC Pavel

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Úvod: Zástupci rodu Staphylococcus patří k nejdůležitějším humánním patogenům způsobujícím širokou škálu onemocnění. Hrají rovněž významnou roli v etiologii nozokomiálních nákaz, především infekcí krevního řečiště. Z mnoha důvodu je potřebná přesná a rychlá diagnostika těchto patogenních bakterií. MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight) hmotnostní spektrometrie byla navržena jako jednoduchá, rychlá a spolehlivá metoda pro identifikaci bakteriálních druhů. Výsledky: Z celkového souboru 330 testovaných kmenů stafylokoků bylo přístrojem Microflex úspěšně (identification score value 1,9 – 3,0) identifikováno 290 kmenů (88 %). Za dobrou identifikaci bylo u poddruhů považováno i zařazení do druhu, poddruhy stafylokoků zatím systémem Microflex identifikovat nelze. U 10 % kmenů nenabídl software žádný „věrohodný“ výsledek, pouze u minimálního počtu kmenů byl výsledek druhové identifikace systémem MALDI odlišný. Závěr: Metoda bakteriální identifikace MALDI-TOF se u kmenů rodu Staphylococcus osvědčila jako spolehlivá diagnostická metoda, která je navíc velmi jednoduchá, rychlá a když nebude uvažovat velkou (vysokou?) investici na pořízení přístroje i levná. Po doplnění databáze (několik druhů rodu Staphylococcus ještě v databázi není, nebo je zastoupeno pouze jedním kmenem) bude výborným pomocníkem zřejmě nejen v laboratorní diagnostice stafylokoků.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info