Publication details

Dopady rozvoje nekonvenčních zdrojů plynu na “světový“ trh s plynem a pozici Ruska v Evropě

Authors

OCELÍK Petr

Year of publication 2011
Citation