Publication details

Plastikářské a sklářské technologie - hrozí pracovníkům reálné riziko onemocnění legionelózou?

Title in English Plastic and glass technology - there is a real risk of disease workers legionellosis?
Authors

PETROVOVÁ Markéta DRAŠAR Vladimír DRAŠAR Vadimír POLCAR Radomír POLCAR Radomír

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s ekologií legionel a epidemiologickými chrakteristikami onemocnění legionelózou v souvislosti s výkonem profese. Znalost environmentálních charakteristik legionel, bakteriálních kmenů s klinickým významem a rizikových expozic infekčnímu aerosolu je vodítkem nejen při diagnostické rozvaze u pacientů s pneumonií, ale i při epidemiologickém pátrání po konkrétním zdroji, resp. rezervoáru nákazy a při posuzování profesionality vzniklých onemocnění. Epidemiologická surveillance dělí legionelózy na komunitní, cestovní, nosokomiální a profesní. V přehledu jsou uvedeny výsledky vyšetření vod z pracovního prostředí a kazuistiky onemocnění profesionální legionelózou v ČR. Pomocí fotodokumentace jsou přiblíženy typické rizikové expozice. Hlášená incidence legionářské nemoci v České Republice v systému Epidat je 10-35 případů onemocnění ročně, skutečný počet nemocných bude mnohonásobně vyšší. Největší riziko expozice pro populaci představují chladící věže, odpařovací kondenzátory a kapalinové chladiče mnoha průmyslových technologií. Dále centrálně řešené vytápění a chlazení moderních budov. Významným nebezpečím jsou také špatně udržované teplovodní systémy v budovách, lázeňské a termální procedury a mnohé další. V tabulkové formě jsou uvedeny výsledky vyšetření vzorků vod z pracovního prostředí zejména z chladicích věží, z provozoven výroby plastů a výroby plochého skla. Ve všech typech průmyslových technologií byly legionely opakovaně nalezeny a to i kmeny vysoce virulentní pro člověka, zejména L. pneumophila sg. l, Pontiac. Dochází k expozici pracovníků infekčnímu aerosolu, při hlavních pracovních operacích nárazově, významněji při údržbě, odkalování, opravách a výměnách částí zařízení. V letech 1998-2009 byly v ČR uznány a ohlášeny pouze 3 případy legionelózy jako nemoci z povolání, u dalších nebylo o posouzení profesionality požádáno. Legionely nelze z prostředí eradikovat. Jedinou ochranou osob před onemocněním je prevence. Jejím základem je minimalizace rizika s trvalou kontrolou kvality umělých vodních systémů a průběžnou desinfekcí vody. Nápravná opatření u průmyslových technologií spočívají v pravidelné údržbě, čištění a odkalování všech částí v kontaktu s vodou, trvalé systémové dezinfekce chladicí vody pomocí chemických látek - biocidů a v zavedení risk assessmentu. Medicínská prevence zahrnuje průběžné kontroly zdravotního stavu pracovníků formou prohlídek k posouzení zdravotní zůsobilosti a důsledné ověřování etiologie pneumonií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info