Publication details

Legionelozy v ČR, ekologie legionel, pracovní prostředí a legislativa

Authors

PETROVOVÁ Markéta

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Cílem příspěvku je ve třech navazujících oddílech seznámit klinické lékaře a mikrobiology s ekologií legionel a epidemiologickými chrakteristikami onemocnění legionelózou v České Republice. Znalost environmentálních charakteristik legionel, bakteriálních kmenů s klinickým významem a anamnézy rizikové expozice infekčnímu aerosolu je důležitým vodítkem při diagnostické rozvaze u pacientů s komunitní pneumonií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info