Publication details

Implementace konceptu EMEE do prostředí LMS Moodle

Title in English EMEE implementation into LMS Moodle
Authors

KOMENDA Martin

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Koncept EMEE (Effective Monitoring and Evaluation of Education) označuje princip efektivních sledovacích mechanismů a následného vyhodnocení vzdělávacího procesu. EMME byl navržen tak, aby umožnil popsat chování studenta v průběhu výukového období z pohledu studijních aktivit (stažení výukového objektu, aktivita v diskusním fóru, výsledek průběžného testu a závěrečné zkoušky a jiné). Veškerá takto nasbíraná data mohou mít nesmírně cennou hodnotu pro pedagoga, který může na základě podložených výstupů zoptimalizovat své výukové metody a celkově zefektivnit vzdělávání na vysokých školách. Je však nutné zvolit vhodnou technologii zachycující výše zmíněný průběh výukového cyklu – nejčastěji patrně jednoho semestrálního cyklu a na základě aplikace vybraných analytických a statistických metod dostupná data nejen zpracovat, ale také přehledně zpřístupnit vyučujícím. Vzhledem ke své rozšířenosti a podpoře zainteresované komunity se jako vhodné prostředí pro integraci EMEE jeví systém Moodle. Detailní rozbor připraveného modelu EMEE a jeho implementace právě do systému pro správu výuky Moodle bude obsahem samotného příspěvku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info