Publication details

Hodnocení vlivu využití krajiny na chemismus a společenstva fytobentosu malých toků

Authors

BRABCOVÁ Blažena MARVAN Petr HÁJEK Ondřej KOMPRDOVÁ Klára BRABEC Karel

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info