Publication details

Dvoukřídlí (Diptera) prameništních slatinišť: vliv minerálně-trofického gradientu

Investor logo
Authors

KŘOUPALOVÁ Vendula SYROVÁTKA Vít BOJKOVÁ Jindřiška OMELKOVÁ Markéta RÁDKOVÁ Vanda HORSÁK Michal

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Cílem této studie bylo popsat vliv podmínek prostředí na složení taxocenóz larev dvoukřídlých podél minerálně-trofického gradientu prameništních slatinišť Západních Karpat. Na každé lokalitě byly vzorkovány dva mezohabitaty lišící se průtokem: průtočná část slatiniště (habitat A), a část slatiniště s velmi pomalu proudící nebo stojatou vodou (habitat B).Na základě analýzy hlavních komponent (PCA) provedené na proměnných prostředí bylo zjištěno, že nejvýznamnějším faktorem prostředí ve studovaném souboru dat je tzv. gradient bazicity (zahrnující pH vody, konduktivitu, obsah Ca, Mg, SO4 a podíl organického uhlíku (TOC) a rašeliníků).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info