Publication details

Artroskopické ošetření hemartrosu kolenního kloubu

Authors

KONEČNÝ Jan REŠKA Michal VEVERKOVÁ Lenka ČIERNIK Jan KÁBELA Martin

Year of publication 2011
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Úvod: Hemartros je poměrně častým nálezem u úrazů kolenního kloubu. V zásadě existují dva směry v ošetření poraněného kolene. Jeden směr považuje hemartros za indikaci k artroskopii, která by měla proběhnout v horizontu dnů. Druhý, konzervativnější směr preferuje po první punkci kloubu s nálezem hemartrosu imobilizaci končetiny a pokud je třeba, tak další punkce. Pacient dle možností často došetřován pomocí magnetické rezonance a po zklidnění akutních potíží je možná i přesnější diagnostika klinickým vyšetřením. Poté, většinou po několika týdnech od úrazu, dle výsledků vyšetření je, nebo není indikována artroskopie. Nevýhodou aktivního přístupu jsou možná rizika operace. Nevýhodou konzervativnějšího přístupu je časová prodleva než dojde k definitivní diagnostice a ošetření poranění, imobilizace kloubu s jejími riziky a následky a působení nedostatečně odstraněné krve v kloubní dutině na chrupavky a synovii. Opakované punkce kloubní dutiny též nejsou zcela bez rizika. Metody: Na I. chirurgické klinice FN U Sv. Anny v Brně považujeme poúrazový hemartros kolene za indikaci k artroskopii. K operaci indikujeme pacienty po úrazu, kdy se při punkci kolenního kloubu získá více než 20ml krve. Protože jsme si vědomi rizik spojených s operací a zvažujeme přínos aktivního přístupu, indikujeme artroskopické ošetření hemartrosu u pacientů mladších 65 let s ASA méně nebo rovno 2. Snahou je provést operaci do 3 dnů od zjištění hemartrosu. Při artroskopii jsou dle peroperačního nálezu a dle předchozí dohody s pacientem prováděny záchovné i resekční výkony na meniscích, ošetření chrupavek, stabilizace pately, odstranění volných tělísek, úprava zbytku předního zkříženého vazu, ošetření synoviální výstelky apod. Výsledky: V letech 2005 – 2010 bylo provedeno na I. Chirurgické klinice FN U Sv. Anny v Brně 118 artroskopií kolenního kloubu indikovaných na základě nálezu hemartrosu. V uvedeném souboru byli pacienti od 15 do 65 let. Peroperačně bylo diagnostikováno čerstvé poranění předního zkříženého vazu v 67 případech, poranění menisků v 52 případech a poranění chrupavky v 17 případech. Reaktivní synovitida byla nalezena ve více než 71% případů. Poranění menisků byla ošetřena suturou, nebo resekcí. Poranění předního zkříženého vazu bylo ošetřeno úpravou zbytku vazu, akutní náhrada nebyla provedena. V pooperačním průběhu byla zaznamenána 1 infekční komplikace po sutuře menisku způsobená omezenou spoluprácí pacienta. Závažnější celková komplikace operace a pooperačního průběhu nebyla zaznamenána. Závěr: Časné artroskopické ošetření hemartrosu kolenního kloubu podstatně zrychluje léčbu a umožňuje i kvalitnější ošetření poraněných struktur. Z uvedených výsledků vyplývá poměrně nízké riziko tohoto postupu při dodržování dalších indikačních kritérií jako jsou věk a ASA klasifikace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info