Publication details

Přístupy k diagnostice vývoje řeči u dětí a žáků s narušenou komunikační schopností v předškolním věku a v období zahájení školní docházky

Title in English Approaches to Diagnosis of Speech Development of Children and Pupils with Impaired Communication Ability in Preschool and at the Beginning of School Attendance
Authors

BOČKOVÁ Barbora KLENKOVÁ Jiřina

Year of publication 2011
Type Article in Proceedings
Conference Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Studen
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Field Pedagogy and education
Keywords speech development; impaired communication ability; diagnosis of speech development; impaired speech development; specific language impairment; diagnostics in speech therapy; diagnostic methods and procedures
Description The article includes information related to research focused on the usage of diagnostic tools in speech development. The investigation and subsequently created a casestudy of children with specific language impairment is based on current diagnostic materials that are used in special education practice and speech therapy.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info