Publication details

Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů

Authors

VALIŠ Petr REPKO Martin CHALOUPKA Richard RYBA Luděk ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ Andrea

Year of publication 2012
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Medicine

Citation
Description Chondrální defekty na nosných kloubech jsou v současné době velice častým problémem u pacientů ošetřovaných na ortopedických a traumatologických ambulancích. Autoři uvádějí přehled možných operačních způsobů léčby těchto defektů. Poukazují na vhodnost použití u každé této metody a také na výsledky, které lze očekávat po ošetření chondrálních defektů . Výsledky dokládají kontrolním MRI vyšetřením, videa ze second look ASK, pří níž byl odebraný vzorek z místa původního defektu. Tento histologický materiál byl poté dále zpracován. Na základě výsledků výše zmíněných vyšetření doporučují také nejvhodnější terapeutický postup u jednotlivých typů chondrálních defektů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info