Pozvánka na 6. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2020/2021

Termín: 4. 5. 2021, 14:00

Odkaz na online setkání

Důležité upozornění:

Zasedání bude vzhledem k opatřením vlády ČR a vedení MU v souvislosti s pandemií COVID-19 probíhat se vzdáleným přístupem online (MS Teams, IS MU).

Jelikož jsou ze zákona zasedání akademických senátů veřejná, bude-li chtít někdo kromě členů AS PdF MU a zvaných hostů vystoupit, musí se ozvat předsedovi AS PdF MU nejpozději do 2. 5. 2021 na e-mail adam@ped.muni.cz, aby mu mohl být přístup zajištěn. Informace o způsobu přístupu pro pozorovatele zasedání z řad veřejnosti bude 3. 5. 2021 uvedena na webových stránkách AS PdF MU (https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat).

Program zasedání:

1.       Schválení programu zasedání

2.       Schválení zápisu z 5. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2020/2021

3.       Projednání návrhu přeměny DSP Sociální pedagogika

4.       Schválení Obecných pravidel a obecných termínů pro přijímací řízení do doktorských studijních oborů / programů

5.       Projednání zástupců AS PdF MU v Přijímací komisi

6.       RůznéDalší informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat/clanky/pozvanka-na-6-zasedani-akademickeho-senatu-pedagogicke-fakulty-mu-v-akademickem-roce-20202021
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/113/501/797/113501797/Pozvanka_na_6._zasedani_AS_PdF_MU_v_akad._roce_2020-2021__4._5._2021_.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info