Zasedání Akademického senátu ESF MU

Vážené dámy, vážení pánové,

dovoluji si Vás pozvat na řádné zasedání Akademického senátu ESF MU, které se bude konat v pondělí 14. 6. 2021 od 12:30 prostřednictvím MS Teams.

Program zasedání naleznete níže, materiály k projednávání jsou dostupné na adrese: https://is.muni.cz/auth/do/econ/senat/podklady/2021/podklady_pro_zasedani_as_esf_mu_14_6_2021/

Program řádného zasedání Akademického senátu ESF dne 14. 6. 2021
1. Zpráva děkana ESF MU
2. Podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia od semestru Jaro 2022
3. Různé

Jednání Akademického senátu ESF MU bude v pondělí 14. 6. 2021 od 12:30 dostupné na této adrese: http://live.cesnet.cz/muni-esf.html.

Zájemci o přímou účast na zasedání z řad veřejnosti se zaregistrují do neděle 13. 6. 2021 prostřednictvím emailu předsedkyni AS ESF MU na adrese dagmar.linnertova@econ.muni.cz. Podrobnosti o připojení se k zasedání budou součástí potvrzení registrace.

Požádat o slovo můžete rovněž v průběhu celého konání schůzky zasláním emailu na adresu: 69dddb95.space.muni.cz@emea.teams.ms s textem který chcete sdělit (napíšete konkrétní text, který se zobrazí v chatu schůzky a bude dostupný předsedkyni AS a členům AS ESF MU. Zasílání dotazů formou emailu, bude ukončeno přibližně 5 min před ukončením diskuze z důvodu možné časové prodlevy mezi odesláním emailu a přijetím emailu do kanálu schůzky. Děkujeme za pochopení.

V případě problému s připojením požádejte o slovo přímo předsedkyni AS ESF MU Dagmar Vágnerovou Linnertovou (dagmar.linnertova@econ.muni.cz) zasláním emailu s textem, který chcete sdělit.

S pozdravem
Dagmar Vágnerová Linnertová
předsedkyně AS ESF MU


Odpovědnost
Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info