Workshop: Tomáš Javorčík - Microlearning: (r)evoluce e-learningu? (2. 12.2021)

2. 12. 2021
12:00 - 13:30
Hybridně (prezenčně/online)
Přihlášení na workshop

Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita


Anotace: Současná doba přináší mnoho nových možností, jak (se) vzdělávat. S novými technologiemi se učitelům a vzdělávacím institucím otvírají možnosti v podobě nových forem a způsobů vzdělávání a učení. Jedním z nich je i tzv. microlearning, který formou malých postupných kroků umožňuje samotnou výuku a učení časově rozprostřít, a tedy do jisté míry zatraktivnit a zefektivnit. Vzdělávací proces tak nemusí být vázán na místo ani čas. Cílem tohoto workshopu je seznámit účastníky s tímto konceptem elektronického vzdělávání a s možnostmi jeho vědeckého zkoumání. Dále budou diskutovány vědecké poznatky a zkušenosti z praktické realizace microlearningových kurzů.


Forma konání: hybridně, tj. je možné se zúčastnit prezenčně (CVIDOS, Poříčí 31a, 5. patro, místnost 79) či online (MS Teams). Přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link pro připojení.


Workshopy jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.

Na workshop je potřeba se přihlásit nejpozději dva dny před jeho konáním.


S dotazy se můžete obrátit na Mgr. Janu Veličkovou (velickova@ped.muni.cz)

Z akce můžou být pořízeny fotografické záznamy a videonahrávky, které mohou být zveřejněny na webových stránkách a sociálních sítích Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Správcem osobních údajů je Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Každý, kdo nebude souhlasit se zveřejněním fotografie nebo videozáznamu své osoby, má právo požádat správce o jejich výmaz.

Pro více informací prosím využijte e-mailovou adresu: info@ped.muni.cz

PEDAGOGICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY

Aktivity (Post)doktorandské školy jsou podpořeny z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A DALŠÍCH STRATEGICKÝCH OBLASTÍ PRO PODPORU VÝZKUMU NA MU (HR4MUII) CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014703.


Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/student/doktorske-studium/clanky/workshop-tomas-javorcik-microlearning-revoluce-e-learningu-2-122021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info