Přípravný kurz k přijímací zkoušce do studia Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury (Bc.)

Uchazečům o studium nabízíme kurz, který může napomoci úspěšné přípravě na přijímací zkoušku. Kurz povedou učitelé našeho oboru; jeho náplní bude šest lekcí z filmové teorie a z dějin české a světové kinematografie v celkovém rozsahu 12 výukových hodin.

Kurz se uskuteční 21. a 22. dubna 2017 v náhradních prostorách Filozofické fakulty MU v Brně, v areálu VUT, Údolní 53, budova Ul, 3. patro, učebna U34.
Termín konání
21. a 22. dubna 2017

Doba konání
Pátek od 15:00 do 18:45, včetně přestávek.
Sobota od 8:30 do 16:00, včetně přestávek.

Kurz je koncipován jako orientační přehled o znalostech, které jsou obsahem přijímací zkoušky na obor Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury.

Program

Pátek 21. dubna 2016 15:00 – 15:30 Prezence účastníků
15:30 – 17:00 Lekce z dějin české kinematografie (Mgr. Michal Večeřa)
17:15 – 18:45 Lekce z dějin světové kinematografie I (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.)
Sobota 22. dubna 2016 08:30 – 10:00 Lekce z filmové teorie I (Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.)
10:15 – 11:45 Lekce z filmové teorie II (Mgr. Radomír Kokeš, Ph.D.)
11:45 – 12:45 Polední přestávka
12:45 – 14:30 Lekce z dějin světové kinematografie II (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.)
14:45 – 16:00 Výběr otázek ze starších přijímacích testů (PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.)
Nocleh ani stravu nezajišťujeme.

Kurz nelze chápat jinak než jako placenou službu; jeho absolventi si nemohou nárokovat přednostní práva při vlastním přijímacím řízení. O přijetí budou rozhodovat výhradně znalosti a schopnosti prokázané u přijímací zkoušky.

Kontaktní osoba pro případné dotazy: Patricie Twardowska, tel. 549 49 1583, e-mail: twardows@phil.muni.cz

Těšíme se na Vás!


Pořadatel
Ústav filmu a audiovizuální kultury (Filozofická fakulta)
Odpovědnost
Patrycja Astrid Twardowska
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/obchod/baleni/101148

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info