Idealizace a ideologizace prostoru (Petrarca v Provence)

Hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem, Vědecká rada Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Ústav románských jazyků a literatur Filozofické fakulty Masarykovy univerzity si Vás dovolují pozvat na veřejnou přednášku Idealizace a ideologizace prostoru (Petrarca v Provence), kterou přednese doc. PhDr. Jiří Špička, Ph.D.
Přednáška se koná v rámci řízení ke jmenování profesorem.

Prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.,
předseda jmenovací komise


Pořadatel
Ústav románských jazyků a literatur (Filozofická fakulta)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info