Online webinář: Vzdělávání nadaných žáků v matematice

Vzdělávací cíl

Cílem kurzu je nabídnout učitelům 1. a 2. stupně ZŠ možnosti, jak lze vzdělávat nadané žáky v běžné třídě a v běžné hodině matematiky. Nadaní žáci jsou často obtížně identifikovatelní, ve třídě se mnohdy projevují jako problematičtí, vyrušující, nekonformní. V kolektivu 20 až 30 žáků je velmi náročné věnovat se nadanému dítěti tak, aby se optimálně rozvíjelo v matematice. Když však učitel zná typologii nadaných žáků a způsoby práce s nimi, je to možné.

Obsah webináře

Na webináři budou stručně uvedeny různé pohledy na nadání, vzdělávání nadaných žáků, časté projevy nadání, profily nadaných žáků. Na konkrétních příkladech budou ilustrovány typické projevy určitých skupin nadaných žáků v matematice. 

Webinářem vás provede

Mgr. Irena Budínová, Ph.D.

Zabývá se výukou matematiky na základní, střední a vysoké škole. Objevuje možnosti diferenciace výuky matematiky v běžné třídě a individualizace výuky. Zajímá se o výuku nadaných žáků a žáků se specifickými poruchami učení po stránce praktické i teoretické. Vytváří různé publikace, kterými chce pomáhat žákům i učitelům při zdolávání matematického učiva. Realizovala desítky kurzů pro učitele na témata diferenciace výuky, vzdělávání nadaných žáků, vzdělávání žáků s poruchami učení, využívání pomůcek ve výuce matematiky aj. Osmnáct let působí na Katedře matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde připravuje budoucí učitele, šest let vyučuje na gymnáziu. Vede matematické kroužky pro žáky základní školy.


Pořadatel
Pedagogická fakulta
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.facebook.com/events/531417598417475

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info