Volba kandidáta na funkci děkanky/děkana PdF MU pro funkční období 2023-2027

Dne 31. 1. 2023 uplyne funkční období děkana Pedagogické fakulty MU. V souvislosti s touto skutečností vyhlašuje Akademický senát Pedagogické fakulty MU volbu kandidáta na funkci děkanky/děkana, a to ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů (viz zejm. § 27 odst. 1 písm. g a § 28 odst. 2).

Důležité termíny:

12. 5. 2022 – Vyhlášení volby

12. 9. 2022 do 13.00 – Ukončení podávání návrhů na kandidáty na funkci děkanky/děkana k rukám předsedy volební komise

19. 9. 2022 v 16.00 – Veřejné představování kandidátů na funkci děkanky/děkana PdF MU v posluchárně č. 50

27. 9. 2022 ve 14.00 – Zasedání Akademického senátu PdF MU v Galerii RUV, na kterém proběhne volbaPořadatel
Pedagogická fakulta
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat/volba-dekan-dekanka
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/127/215/830/127215830/volba_kandidata_na_funkci_dekana_vyhlaseni.pdf
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/127/215/830/127215830/zpusob_projednavani_navrhu_kandidata.pdf
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/127/215/830/127215830/procedure_dean.pdf
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/127/215/830/127215830/election_dean.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info