XII. Brněnské hematologické dny

XII. Brněnské hematologické dny
pod záštitou
České hematologické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP, Fakultní nemocnicí Brno, Českou leukemickou skupinou – pro život a Univerzitním leukemickým centrem,Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity

kde: BW Hotel International Husova 16, Brno, Česká republika
kontakt: Jarmila Mouková, děkanát LF MU
email: moukova.jarmila@fnbrno.cz
Organizační zajištění: Nadační fond „Pomoc lidem s leukémií“
při Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno a LF MU
Program:
1. 11. 2017 Akutní leukémie
Garanti programu: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
10:00 – 10.05 Úvodní slovo. (J. Mayer, Brno)
Předsedá: J. Mayer, Brno
10:05 – 10:40 Vyzvaná přednáška.
New advances in the treatment of Ph+ ALL. (prof. P. Rousselot, Versailles, France)
10:40 – 10:55 Současný léčebný přístup k ALL u dětí v ČR dle výše minimální reziduální nemoci. (J. Starý, I. Janotová, O. Hrušák, J. Zuna, M. Žaliová Kubričanová, J. Trka, E. Froňková, Praha; Pracovní skupina dětské hematologie ČR)
10:55 – 11:10 10 let zkušeností s protokoly GMALL a CELL a léčbou podle hladiny minimální reziduální nemoci v České republice. (F. Folber, M. Doubek, Brno;
C. Šálek, Praha; J. M. Horáček, Hradec Králové, J. Mayer, Brno)
11:10 – 11:25 Transplantace krvetvorných buněk v léčbě ALL u dětí. (P. Říha,
P. Sedláček, L. Šrámková, R. Formánková, P. Keslová, I. Janotová, E. Froňková,
E. Mejstříková, O. Hrušák, J. Zuna, J. Trka, J. Starý, Praha)
11:25 – 12:00 Přestávka
Předsedá: P. Žák, Hradec Králové
12:00 – 12:15 Ph-like akutní lymfoblastická leukémie. (M. Doubek, F. Folber,
H. Jelínková, Z. Vrzalová, Š. Pospíšilová, Brno)
12:15 – 12:30 Monitorování dětských BCR-ABL1-pozitivních ALL odhaluje podskupinu pacientů s CML-like biologii. (L. Hovorková, M. Žaliová, Praha; NC. Venn, Austrálie; K. Bleckmann, Německo; M. Trková, E. Potůčková, M. Vášková,
J. Linhartová, K. Machová Poláková, E: Froňková, Praha; W. Muskovic, Austrálie; JE. Giles, Austrálie; PJ. Shaw, Austrálie; G. Cario, Německo; R. Sutton, Austrálie;
J. Starý, J. Trka, J. Zuna, Praha)
12:30 – 12:45 Imunoterapie u akutní lymfoblastické leukémie. (C. Šálek, Praha)
12:45 – 14.00 Oběd
Předsedá: T. Szotkowski, Olomouc
14:00 – 14:15 Výsledky léčby relapsu ALL u dětí v České republice. (L. Šrámková, P. Říha, P. Sedláček, I. Janotová, Praha; J. Štěrba, Brno; D. Pospíšilová, Olomouc; P. Timr, České Budějovice; B. Blažek, Ostrava; T. Votava, Plzeň; D. Procházková, Ústí nad Labem; J. Hak, Hradec Králové; O. Hrušák, J. Trka, J. Starý, Praha)
14:15 – 14:25 Relapsy ALL a léčba blinatumomabem v ČR. (J. M. Horáček, Hradec Králové; F. Folber, M. Doubek, Brno; C. Šálek, Praha)
14:25 – 14:45 Next generation sequencing (NGS) u AML: zvětšovací sklo pro pozorování chování leukemických buněk. (Z. Ráčil, A. Folta, D. Ježíšková, M. Čulen, D. Dvořáková, J. Mayer, Brno)
14:45 – 15:00 Přehledy léčby AML v ČR: výsledky CELL databáze Datool. (J. Vydra, Praha; Z. Ráčil, Brno; P. Žák, Hradec Králové; J. Novák, Praha; T. Szotkowski, Olomouc;
Z. Kořístek, Ostrava; L. Semerád, J. Procházková, E. Koriťáková, Brno; P. Cetkovský, Praha; J. Mayer, Brno)
15:00 – 15:05 Závěr konference. J. Mayer, Brno

2. 11. 2017 Cyklus - Krvácení a trombóza - mezioborový problém:
Mezioborová diagnostika krvácení a trombózy a její dopady na léčbu
Garant programu:
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
9:30 – 9:35 Úvodní slovo. (M. Penka, Brno)
Předsedá: M. Penka, Brno; Hemofilie v mezioborové praxi
9:35 – 9:50 Hematologické vyšetření u hemofiliků. (I. Hrachovinová, Praha)
Huleho slavnostní přednáška
9:50 – 10:10 Léčba šitá na míru – farmakokinetika jako nástroj účelné terapie hemofilie. (J. Blatný, Brno)
10:10 – 10:25 Současné možnosti genetického vyšetření u hemofiliků.
(J. Němečková, Brno)
10:25 – 10:40 Pacient s hemofilií z hlediska posouzení stavu kloubů.
(J. Burda, Brno)
10:40 – 10.55 Těhotenství a hemofilie. (R. Gerychová, Brno)
10:55 – 11:30 Přestávka
Předsedá: A. Buliková, Brno; Vrozené a získané trombofilní dispozice v neurologii
11:30 – 11:45 Neurologické projevy antifosfolipidového syndromu. (A. Buliková, Brno)
11:45 – 12:00 Trombózy mozkových splavů z hlediska trombofilních dispozic. (M. Matýšková, Brno)
12:00 – 12:20 Trombózy mozkových splavů z hlediska neurologa.
(D. Krajíčková, Hradec Králové)
12:20 – 12:40 Léčba ischemické mozkové příhody – pohled intervenčního radiologa. (J. Vaníček, Brno)
12:40 – 14:00 Oběd
Předsedá: J. Blatný, Brno; Cerebrální vaskulitidy a jejich diferenciální diagnostika u dětí
14:00 – 14:15 Pohled hematologa. (J. Blatný, Brno)
14:15 – 14:30 Pohled revmatologa. (M. Macků, Brno)
14:30 – 14:45 Pohled neurologa. (O. Horák,, Brno)
14:45 – 15:00 Využití NOAC u dětí. (O. Zapletal, Brno)
15:00 – 15:30 Přestávka
Předsedá: P. Polák, Brno; Morbus Rendu – Osler – Weber
15:30 – 15:45 Molekulárně genetické aspekty HHT. (J. Nečasová, J. Němečková, I. Valášková, R. Gaillyová, P. Polák, J. Kamelander, M. Penka, Brno)
15:45 – 16:00 Využití kontrastní echokardiografie při screeningu plicních arteriovenózních malformací. (S. Nehyba, Brno)
16:00 – 16:15 Možnosti intervenčního řešení arteriovenózních malformací u hereditární hemorhagické teleangiektázie. (J. Hustý, J. Boudný, B. Bartušek, Brno)
16:15 – 16:30 Management velkých jaterních hemangiomů. (P. Taimr, Praha)
16:30 – 16:35 Závěr konference. M. Penka, Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info