Konference Jan Patočka a naše doba

Katedra občanské výchovy Pedagogické fakulty MU vás zve na vědeckou konferenci Jan Patočka a naše doba, která je pořádána pod záštitou děkana PdF MU Doc. PhDr. Jiřího Němce, Ph. D.

Konference s mezinárodní účastí je jednou z akcí, kterými si Pedagogická fakulta připomíná pedagogické působení Jana Patočky na naší fakultě v letech 1946 – 1948, stejně jako i 40. výročí Patočkova úmrtí. Zaměření konference chce reflektovat Patočkův filosofický i občanský odkaz v podobě jeho úsilí o rehabilitaci filosofie jako živé součásti duchovní kultury ve vazbách na závažné otázky přítomnosti. Patočkova osobnost a dílo poskytují prostor pro zkoumání filosofické, politologické, historické, pedagogické i etické. Konference je směřována ke všem uvedeným oblastem.

Termín konference: středa 6. 9. 2017 od 10. 00 hodin
Místo konference: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, 1. poschodí, posl. 32, Brno


Pořadatel
Katedra občanské výchovy (Pedagogická fakulta)
Odpovědnost
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/do/ped/dekanat/web/patocka.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info