Univerzitní tradice a mýty

Cílem přednáškového cyklu je zvýšení povědomí akademické veřejnosti o identitě univerzity a v souvislosti s blížícím se jubileem jejího vzniku zamyšlení nad její tradicí, posláním a budoucností. Vlastní dějiny a budoucnost dokážeme lépe chápat tehdy, pokud vnímáme důležité historické i aktuální souvislosti dění v akademické sféře – zvláště na univerzitách, které mají s Masarykovou univerzitou mnoho podobných rysů: období vzniku, velikost, organizační strukturu, význam v rámci státu a národa.
V rámci přednášek budou posluchačům přístupnou formou představeny historické souvislosti vzniku a utváření identity šesti středoevropských vysokých učení – kromě Masarykovy univerzity také pražská Univerzita Karlova, bratislavská Univerzita Komenského, Universita A. Mickiewicze v Poznani a univerzit v litevském Vilniusu a švýcarském Fribourgu.
Na co se můžete těšit?
V každé přednášce s elektronickou prezentací budou stručně představeny dějiny každé univerzity a analyzována vazba instituce k významným událostem a osobnostem (T.G. Masaryk, Karel IV., A. Mickiewicz). Přednášející se zamyslí nad hodnotou „značky“ univerzity a její prací s etickým, pedagogickým a vědeckým odkazem vůči tuzemské i zahraniční veřejnosti; poukáže na specifika práce vedení univerzit a akademické obce s historickou pamětí a roli jednotlivých oborů v jejím uchovávání a transformaci. Stranou pozornosti nezůstanou ani stinné stránky dějin každé alma mater – okupace cizími vojsky, vliv totalitních režimů a vyrovnávání se s jejich vlivem v akademické obci. Významná část přednášky bude věnována také aktuálním otázkám vývoje akademické identity: je univerzita „evropskou“ či „národní“ institucí a jaké závazky z této role plynou; jak se proměňuje identita a soudržnost univerzity tváří v tvář technologickým změnám (digitalizace, přesun přednášek do virtuálního prostoru), internacionalizaci (nárůst počtu zahraničních studentů a pedagogů, zvyšování vlivu angličtiny), systémů hodnocení vědeckého výkonu („publikuj nebo zhyň“) nebo tzv. akademického kapitalismu (orientace na finanční výkon oboru, aplikace podnikatelského managementu).
Přednášejícími jsou historikové a filologové zabývající se kulturními dějinami moderní éry s bohatou publikační činností a zkušenostmi s popularizačně orientovanými přednáškami.
prof. Petr Svobodný – pracovník Ústavu dějin Univeezity Karlovy a Archivu UK, vedoucí redakce časopisu AUC – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, spoluautor četných publikací k dějinám UK a dějinám lékařství
prof. Przemysław Matusik – pracovník Historického ústavu University Adama Mickiewicze v Poznani, autor řady publikací k dějinám Velkopolska, církevním a kulturním dějinám
doc. Vaidas Šeferis – pracovník Ústavu obecné jazykovědy a baltistiky FF MU, absolvent Vilniuské univerzity, autor děl z oblasti dějin litevské a baltské literatury a česko-litevských vztahů
doc. Tomáš Petráček – pracovník Univerzity Hradec Králové, absolvent Fribourské univerzity, autor děl z oblasti kulturních, náboženských a církevních dějin
prof. Lukáš Fasora – pracovník Historického ústavu FF MU, spoluautor publikací k dějinám MU a dějinám univerzit v českých zemích.

Termíny přednášek:
pátek 2. března 2018 prof. Lukáš Fasora: Univerzitní tradice a mýty: úvod k přednáškovému cyklu; MU Brno
pondělí 5. března 2018 prof. Petr Svobodný: UK Praha
středa 7. března 2018 doc. Vaidas Šeferis: Univerzita Vilnius
čtvrtek 8. března 2018 doc. Tomáš Petráček: Univerzita Fribourg
pátek 9. března 2018 prof. Przemyslaw Matusik: Univerzita Adama Mickiewicze

Zaregistrovat se na přednášku

Nyní se již nelze přihlásit. Přihlášení bylo možné do 8. března 2018.


Pořadatel
Filozofická fakulta
Odpovědnost
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info