Moderní trendy v Intervenční kardiologii 2018

XII. sympozium Moderní trendy v Intervenční kardiologii 2018
Akce, organizovaná pracovištěm invazivní a intervenční kardiologie IKK LF MU a FN Brno, se bude, pod záštitou děkana LF MU prof. MUDr. Martina Bareše, Ph.D., konat ve čtvrtek, 1.11.2018 od 9 hodin již tradičně v konferenčnim sá1e sidla ombudsmana ČR, Údolni 39, Brno.
S účastí cca 300 osob se jedná o jednu z nejvyznamnějších edukačnich odborných akcí přesahujicí význam našeho pěkného regionu.
Vedle nejnovějších poznatků, nejen z kardiologie, se můžete těšit na zajímavé videopřenosy z našich katetrizačních sálů a především na dostatek prostoru pro otevřenou diskuzi.
Parkovací místa jsou zajištěna „proti pozvání“ v jeho těsné blízkosti a v krytém podzemním parkovišti u Janáčkova divadla.
garant: doc. MUDr. P. Kala, Ph.D., FESC.
Hlavní organizátor
Lékařský náměstek pro interní obory PMDV FN Brno

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info