Slavnostní obřad ke dni 100. výročí založení univerzity

Rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek si Vás dovoluje srdečně pozvat na slavnostní akademický obřad k příležitosti dne 100. výročí založení Masarykovy univerzity.

V rámci ceremonie budou uděleny Zlaté medaile Masarykovy univerzity.
Oceněni budou Karol Mičieta, Ivo Medek, Václav Račanský a Petr Fiala.
Obřad se uskuteční dne 28. ledna 2019 v 10.00 hodin v aule Masarykovy univerzity na Právnické fakultě MU (Brno, Veveří 70).


Kapacita auly je omezená, prosíme Vás proto o včasné potvrzení účasti.

Kontaktní osoba:
Zlata Bauerová, e-mail: bauerova@rect.muni.cz, telefon: +420 549 49 3107
Masarykova univerzita, Rektorát, Odbor pro akademické záležitosti
Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno


Pořadatel
Odbor pro akademické záležitosti (Rektorát)