XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách

Kolokvium představuje platformu pro setkání odborníků z ekonomických a příbuzných společenských věd, kteří se zabývají aktuálními tématy výzkumu evropských regionů. Regiony jsou chápány jako územní jednotky mezi státem a obcí, z čehož se odvíjí potřebnost specifického přístupu k uchopení jejich problémů. S ohledem na to se kolokvium tematicky zaměřuje zejména na regionální disparity, hodnocení ekonomického a inovačního potenciálu regionů, regionální politiku, municipality, projektový management a prostorové aspekty socio-ekonomických jevů. Výstupem konference je sborník, který bývá pravidelně indexován na Web of Science.


Pořadatel
Katedra regionální ekonomie a správy (Ekonomicko-správní fakulta)
Odpovědnost
doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.econ.muni.cz/kolokvium-o-regionalnich-vedach

Načítám mapu…