Výhody a limity interview ve výzkumu

2. 5. dr. Vojtěch Žák:
Výhody a limity interview ve výzkumu

vzdělávání aneb proč, na co a jak se ptát
V metodologickém semináři bude prezentováno použití
interview jako metody sběru dat ve výzkumech
vzdělávání. S účastníky budou diskutovány různé
podoby rozhovorů, které je možné realizovat pro výzkumné
účely. Rozebrány a diskutovány budou dva
dlouhodobější výzkumy lektora využívající interview –
jednak výzkum kvality výuky, jednak výzkum kurikula.
Dále bude analyzováno využití interview jako metody
sběru dat v oblasti výzkumu fyzikálního vzdělávání
v mezinárodním měřítku. Metodologicky se budeme
zabývat zejména výzkumy využívajícími jako výzkumný
plán případovou studii a zakotvenou teorii. V semináři
bude věnován prostor diskuzi konkrétních otázek
spojených s dizertačními výzkumy účastníků.

Přihlásit se můžete na e-mailu:
najvarova@ped.muni.cz
(alespoň 14 dní předem, semináře budou
uskutečněny při minimálním počtu 8 účastníků).
Semináře jsou nabízeny i zájemcům
z řad akademiků.


Pořadatel
Pedagogická fakulta
Odpovědnost
Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/do/ped/dekanat/web/Doktorandska-skola_MW-J2019.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info