Citování a citace: příklady (ne)dobré praxe

Přednáška z cyklu Vysoké školství v pohybu: výzvy a odezvy seriál význačných přednášek — jaro 2019 — na Pedagogické fakultě MUCitování a citace: příklady (ne)dobré praxe
— doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. —
(PdF MUNI, Brno)V přednášce se podrobněji zaměřím na fenomén citací a citování. Ačkoli počty citací tradičně vypovídaly zejména o reputaci a přínosnosti vědců v akademické komunitě, aktuálně se začíná citacím přiřazovat také určitá ekonomická hodnota. Vědci s větším počtem citací získávají více peněz na vědu, dříve dosahují akademické graduace a získávají atraktivnější pracovní pozice. Nejprve pojednám o obecnějším pozadí vědeckého citování a vymezím jeho možné podoby, upozorním na související oborová specifika a odkážu na vybraná doporučení a příklady dobré praxe. Následně upozorním na eticky závadné a sporné citační praktiky a popíšu jejich konkrétní dopady na fungování vědeckých komunit. Zvláštní pozornost budu věnovat zejména citačním kartelům a účelovým citacím (darovaným, vynuceným, recipročním, autocitacím).


Pořadatel
Pedagogická fakulta
Odpovědnost
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info