Slavnostní obřad udílení pamětních medailí LF MU

Děkan Lékařské fakulty Martin Bareš srdečně zve na Slavnostní obřad udílení pamětních medailí.