Brno Art Week

Brno Art Week je jedinečný brněnský festival výtvarné kultury, který vám i letos nabídne množství aktivizujících akcí a programů, pomocí kterých vám příblíží aktuální výtvarné dění. Setkáme se na výstavách, budeme diskutovat s umělci, zúčastníme se výtvarných dílen, čekají nás přednášky, vernisáže i odborná konference.

Brno Art Week od letošního roku navíc spolupracuje i s projektem Open Studios, jehož základním modem operandi je princip „otevřených dvěří“ uměleckých ateliérů, takže budete mít jedinečnou příležitost seznámit se se současným uměním přitažlivou formou návštěvy pracovního prostředí umělců.

Desátý ročník BAW je věnován stému výročí vzniku Masarykovy univerzity.

Pořadateli BAW jsou Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, TIC Brno a Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty MU.

Program připravený ve spolupráci s FF MU:

23. 4.
17.00–18.00
READ_ME , RUN_ME, EXECUTE_ME: softwarové umění ve výuce
vernisáž / 60 min / zdarma
Filozofická fakulta MU, Arne Nováka 1, budova B2 foyer
Výstava prezentuje díla, která vznikla v kurzu Software art, vyučovaného v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF MU v podzimním semestru 2018. Díla jsou výsledkem propojení teoretických i praktických dovedností, které studenti získali a demonstrují rozmanité přístupy k tvorbě a reflexi softwarových děl.

24. 4.
9.00–14.00
Učit umění
odborné kolokvium / 300 min / zdarma
Témata: Jaké je poslání mezioborových studií v oblasti umění? Jaký význam má interdisciplinarita pro profilování absolventa? Jakou budoucnost má oborová specializace absolventa uměleckého oboru, soustředěného na individuální osobnostní rozvoj? Jaká je uplatnitelnost absolventů na současném trhu práce? Jaké proměny čekají akademiky, studijní obory a instituce v nejbližších letech, prokáže-li stávající reforma VŠ svou životaschopnost?
Na kolokviu a u kulatého stolu promluví:
doc. Lenka Klodová (FAVU VUT v Brně)
MgA. Kateřina Šedá (UNES-CO Brno)
Mgr. Jitka Cholastová (ÚČLK FF MU)
doc. Ivan Foletti (SDU FF MU)
prof. Radek Horáček (KVV PdF MU)
prof. Zbyněk Janáček (Fakulta umění, Ostravská univerzita)
Mgr. Petr Kamenický, Ph.D. (KVV PdF MU)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (ÚHV FF MU)

24. 4.
17.00–18.00
Jak vyučovat softwarové umění na univerzitě?
komentovaná prohlídka / 60 minut / zdarma
Vašulka Kitchen Brno, Centrum umění nových médií, Dům umění, Malinovského nám. 2
Výstava prezentuje díla, která vznikla v rámci výuky oboru Teorie interaktivních médií na FF MU a předmětů na KVV PdF MU. Díla jsou výsledkem propojení teoretických i praktických dovedností, které studenti získali a demonstrují rozmanité přístupy k tvorbě a reflexi softwarových děl. Výstava je koncipována jako přednáška, která nejprve představí samotný pojem softwarového umění a jeho historii a poté se již bude věnovat analýze jednotlivých děl a představení odlišných přístupů, které studenti zvolili při tvorbě svých děl.

24. 4.
17.00–17.30
Ejhle, člověk
čtení / 30 min / vstupné dobrovolné
Filozofická fakulta MU, Arne Nováka 1, čítárna v přízemí budovy D
Literární čtení ze starých mýtů o původu světa a člověka - naboso, v rytmu holí. Účinkují studenti, absolventi a přátelé Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně pod vedením Vlastimila Čecha.

25. 4.
18.00–19.10
Zpráva o moru florentském
čtení / 70 min / vstupné dobrovolné
Půdní prostor galerie Skleněná louka, Kounicova 23
Scénické čtení z Boccacciova Dekameronu, florentských kronik a Savonarolových varovných kázání. Účinkují studenti, absolventi a přátelé Ústavu české literatury a knihovnictví FF MU v Brně pod vedením Vlastimila Čecha.

27. 4.
13.00–14.30
Bau Haus!
štafetová přednáška / 90 min / 50 Kč
Zahrada vily Tugendhat, Černopolní 45
Studenti Semináře dějin umění FF MU představí vybrané významné pedagogy avantgardní školy umění, designu a architektury Bauhaus (Ludwig Mies van der Rohe ad.). V technickém podlaží vily Tugendhat budete mít možnost navštívit výstavu Slezákovy závody: 111 let výroby kovového nábytku v Bystřici pod Hostýnem. Přednáška proběhne v češtině.

27. 4.
15.30–17.00
Filda a výuka dějin umění
štafetová komentovaná procházka / 90 min / zdarma
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Arne Nováka 1
Štafetová komentovaná procházka, na které studenti FF MU ve zkratce přiblíží tamější Seminář dějin umění a akad. arch. Ladislav Kuba představí tvorbu budovy knihovny. Sraz před hlavním vstupem do školy. Přednáška proběhne v češtině.


Pořadatel
Ústav české literatury (Filozofická fakulta)
Pedagogická fakulta
TIC Brno
Odpovědnost
Mgr. Irena Rodriguez Točíková, Ph.D.
Další informace, fotografie nebo videa k události
http://brnoartweek.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info