Léčiva v životním prostředí rostlin

Na znečištění životního prostředí se v současné době podílejí vedle klasických polutantů (toxické kovy, pesticidy…) i humánní a veterinární léčiva, která nejsou v čistírnách odpadních vod zcela degradována a obohacují tak odpadní vody a kaly, využívané jako hnojiva nebo na závlahu. Na rozdíl od účinku na živočichy, jejich vliv na rostliny není dosud prakticky znám. Přitom rostliny mají nezastupitelnou roli v potravním a potravinovém řetězci i funkci ekosystémů. Srdečně Vás zveme na přednášku o tomto zásadním tématu. Nabídneme spolupráci a prozradíme mnohem více. Těší se na Vás doc. Marie Kummerová, dr. Štěpán Zezulka a kolegové.


Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ctt.muni.cz/aktualne/pozvanky/leciva-v-zivotnim-prostredi-rostlin
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/092/683/191/92683191/2019_09_11_Leky_v_zivotnim_prostredi.pdf