Letní workshop ETA

Pozvání na letní workshop ETA
Mezinárodní letní čtyřdenní workshop pořádaný Katedrou sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Brno, 2019 Dovolujeme si vás pozvat k účasti na druhém mezinárodním letním čtyřdenním
vzdělávacím semináři Educational Transactional Analysis (ETA) 2019 pod vedením
Dr. Sylvia Schachner (TSTA-E „Teaching and Supervising Transactional Analyst –
in Education“) na Masarykově univerzitě, který se koná ve dnech 6. - 9. 9.
2019.Doporučujeme vám nenechat si ujít tuto jedinečnou příležitost - seznámit se s
tím, jak lze vzdělávat dle principů Transakční analýzy.Studenti si mohou tento předmět (So534 - Educational Transactional Analysis (4
credits) také zaregistrovat.Za účelem uplatnění, žádáme vás, abyste finančně přispět k společnému občerstvení (2500 Kč za osobu s výjimkou studentů MU), které mají být poskytnuty v průběhu workshopu a registraci postupujte podle následujících pokynů: Uzávěrka přihlášek (Krok 1, Krok 2, Krok 3) je 21. srpna. 
Krok 1: Prosím, zaplaťte poplatek 2500 Kč / 100 EUR
(Studenti MU jsou osvobozeni od placení poplatku) 
Krok 2: Zaregistrujte se vyplněním dotazníku.
Krok 3: Pro studenty MU: Přihlaste se do kurzu So534 - Vzdělávací transakční analýza (4 kredity) Kdy: 6. - 9. září 2019 
Pá - Po: 9:00 - 17:30 
(40 kontaktních hodin navázaných na osobní konzultace a dohled) 
Kde: Pedagogická fakulta MU, Poříčí 31, Brno, (pokoj TBA) Čtyřdenní workshop bude probíhat v angličtině. 
(Je-li to nutné, lze zajistit český překlad.) 

Všichni účastníci obdrží certifikát o absolvování letního workshopu pro analýzu transakčních transakcí (40 kontaktních hodin). 
Případné dotazy vám rád zodpoví Mgr. Petr Soják, Ph.D., lektor, psychoterapeut, kouč, sojakpetr@centrum.cz
Pořadatel
Katedra sociální pedagogiky (Pedagogická fakulta)
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://is.muni.cz/obchod/fakulta/ped/konf/educational_transactional_analysis_2019/