Weyrovy dny právní teorie 2020 - Online

Katedra právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity si vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Weyrovy dny právní teorie 2020. Konference je určena zejména pro právní vědce a doktorské studenty z oboru teorie práva. Vítáni jsou však i právní teoretici (včetně doktorandů) a praktici věnující se příbuzným oborům. Jejími tématy jsou:

Právní stát a lidská práva: Tato sekce bude věnována právně-filosofickým východiskům právního státu a lidských práv, jakož i interpretačním a aplikačním problémům, které se pojí s jejich uplatňováním v praxi (zejména ústavních) soudů.

Aktuální problémy právní teorie: Do obsahového rámce této sekce spadají aktuální problémy metodologie práva (především interpretace práva) a právní vědy, filosofie a sociologie práva, jakož i nové přístupy v právní vědě jako Law and Economics. Jejím účelem je umožnit odbornou diskuzi nad reprezentativním průřezem současnou právní teorií.

Konferenční poplatek se nevybírá.

S ohledem na probíhající epidemii koronaviru se letošní ročník uskuteční distančně (prostřednictvím platformy MS Teams). Přihlášení účastníci si mohou zvolit, zda se budou konference účastnit v této formě, nebo jen přispějí do recenzovaného sborníku.

Neváhejte a přihlaste se na tuto akci prostřednictvím Registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity.


Další informace, fotografie nebo videa k události
http://teorka.law.muni.cz/content/cs/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info