České právo a informační technologie - Online

Ústav práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity pořádá XII. českou konferenci věnovanou právu informačních a komunikačních technologií a právní informatice České právo a informační technologie.

Konference proběhne online a bude rozdělena na plenární panelovou diskusi a jednání v šesti odborných sekcích v nichž se předpokládá účast zájemců z řad odborné veřejnosti.

Téma plenární diskuze: Digitální služba

Témata sekcí:

1. Právní informatika
Moderuje Jakub Harašta (ÚPT PrF MU)

2. Transpozice směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu
Moderuje Matěj Myška (ÚPT PrF MU)

3. (R)evoluce ochrany spotřebitele online
Moderuje Pavel Loutocký (CERIT-EU FI MU)

4. Oprávněný zájem ve zpracování osobních údajů
Moderuje Jakub Míšek (ÚPT PrF MU)

5. Kybernetická obrana a bezpečnost
Moderuje Ivana Kudláčková (ÚPT PrF MU)

6. Elektronické důkazy v trestním řízení
Moderuje Václav Stupka (CERIT-EU FI MU)

Konferenční poplatek: 200,- Kč


Další informace, fotografie nebo videa k události
https://cpit.law.muni.cz/content/cs/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info