Zemědělské právo v době klimatické krize

Katedra práva životního prostředí pořádá dne 23. 9. 2020 v budově Právnické fakulty MU první ročník konference Zemědělské právo v době klimatické krize.

Konference je určena především pro doktorandy a mladé vědce, zúčastnit se však mohou také studenti posledních ročníků magisterského studia, kteří se zabývají zemědělským právem např. ve své diplomové práci. Vítány jsou rovněž příspěvky studentů a vědců z jiných než právnických fakult. Výstupem konference bude recenzovaný elektronický sborník.

Aktivní účast na konferenci je zdarma (bez konferenčního poplatku)

V případě, že nebude možné konferenci uskutečnit z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19, proběhne konference distanční formou.


Další informace, fotografie nebo videa k události
http://agri.law.muni.cz/content/cs/konference-2020/