Metodologické workshopy: Marcela Janíková, Roman Cuberek: Translace a standardizace dotazníku

Metodologické workshopy
pro studenty doktorských studijních programů
— podzim 2020 —Na workshopu budou prezentovány dílčí kroky při translaci a standardizaci cizojazyčného dotazníku. Postup bude demonstrován na příkladu standardizace české verze kanadského dotazníku Physical activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C) (Kowalski, Crocker, & Faulkner, 1997). Budou objasněny a diskutovány klíčové metodologické aspekty související s vlastním předkladem dotazníku a se stanovením základních psychometrických vlastností dotazníku, jako jsou obsahová validita, konkurenční validita (vztaženo k hodnocení pohybové aktivity pomocí akcelerometrů), konstruktová validita, vnitřní konzistence a test-retestová reliabilita. V programu SPSS budou představeny statistické metody použité pro hodnocení uvedených psychometrických charakteristik (deskriptivní statistika, korelační analýza, základní modely analýzy reliabilita, analýza rozptylu, faktorová analýza) spolu s interpretací vypočtených výsledků._______________________________________________Průběh akce: Akce proběhne přes MS Teams a přihlášeným účastníkům bude den předem zaslán link.
Přihlásit se můžete na e-mailu: najvarova@ped.muni.cz (alespoň 14 dní předem). Semináře jsou nabízeny i zájemcům z řad akademiků.Pořadatel
Institut výzkumu školního vzdělávání (Pedagogická fakulta)
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/pro-uchazece/doktorske-studium/clanky/metodologicke-workshopy
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/105/304/823/105304823/Metodologicke-workshopy_PS20.pdf