249. zasedání Akademického senátu MU

249. zasedání Akademického senátu MU, 2. 11. 2020

Spisová značka MU-IS/173632/2020/1253442/RMU

249. zasedání Akademického senátu Masarykovy univerzity se bude konat v pondělí dne 2. 11. 2020 od 16 hodin a proběhne distanční formou v aplikaci MS Teams.

Zájemci o účast na zasedání z řad veřejnosti se zaregistrují do pondělí 2. 11. 2020 do 14 hodin prostřednictvím formuláře dostupného na adrese: https://is.muni.cz/go/93v7gc. Podrobnosti o připojení se k zasedání budou součástí potvrzení registrace.

Návrh programu:

 1. Zahájení
 2. Informace o změnách členství v AS MU
 3. Kontrola úkolů
 4. Zpráva rektora
 5. Jednací řád Vědecké rady Pedagogické fakulty MU – novela
 6. Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty MU – novela
 7. Organizační struktura Lékařské fakulty MU – změna
 8. Záměr rektora jmenovat členy Rady pro vnitřní hodnocení MU
 9. Nominace zástupců MU do Rady vysokých škol na období 2021-2023
 10. Volba předsedy Ekonomické komise AS MU
 11. Harmonogram zasedání AS MU v roce 2021
 12. Různé.

Podkladové materiály k jednání včetně návrhů usnesení najdete na dokumentovém serveru IS MU na adrese: https://is.muni.cz/auth/do/rect/AS/podklady/obdobi_2018-2020/podklady_pro_249_zasedani_2_listopadu_2020/.

S pozdravem

Josef Menšík
předseda


Další informace, fotografie nebo videa k události
senat.muni.cz