Pozvánka na 2. zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty MU v akademickém roce 2020/2021

Termín: 3. 11. 2020, 14:00Důležité upozornění:
Zasedání bude vzhledem k opatřením vlády ČR a vedení MU v souvislosti s pandemií COVID-19 probíhat se vzdáleným přístupem online (MS Teams, IS MU).
Jelikož jsou ze zákona zasedání akademických senátů veřejná, bude-li chtít někdo kromě členů AS PdF MU a zvaných hostů vystoupit, musí se ozvat předsedovi AS PdF MU nejpozději do
1. 11. 2020 na e-mail adam@ped.muni.cz, aby mu mohl být přístup zajištěn. Informace o způsobu přístupu pro pozorovatele zasedání z řad veřejnosti bude 2. 11. 2020 uvedena na webových stránkách AS PdF MU (https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat).Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání
2. Schválení zápisu z 1. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2020/2021
3. Projednání záměru děkana jmenovat proděkanku/proděkana pro rozvoj a vnější vztahy
4. Doplňující volba členky/člena Disciplinární komise PdF MU
5. Doplňující volba členů Stipendijní komise PdF MU
6. Schválení návrhu na zástupce PdF MU v Ubytovací komisi RMU
7. Schválení návrhu na zástupce PdF MU v Komisi pro stravovací politiku RMU
8. Různé


Pořadatel
Pedagogická fakulta
Další informace, fotografie nebo videa k události
https://www.ped.muni.cz/o-nas/akademicky-senat
https://is.muni.cz/dstore/bt/000/106/661/755/106661755/Pozvanka_na_2._zasedani_AS_PdF_MU_v_akad._roce_2020-2021__3._11._2020_.pdf

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info